Opis badania

Ankiety przeznaczone są dla uczniów klas 6-8.

Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z adresem strony na której znajduje się ankieta on-line  oraz indywidualny kod dostępu do ankiety.

Doświadczenie pokazuje, że ankietę najsprawniej można wykonać w trakcie lekcji informatyki, gdy uczniowie mają dostęp do komputerów podłączonych do internetu. W ten sposób badanie można przeprowadzić w szkole w trakcie jednego tygodnia.

W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić na podstawie tego samego indywidualnego kodu dostępu.

Po zakończeniu ankiety i  naciśnięciu przycisku kończącego badanie, indywidualny kod dostępu przestaje być aktywny (nie można już wrócić do badania ani nic w niej zmienić).

Kilka słów o ankiecie :
 • Ankieta jest anonimowa, w pełni elektroniczna oraz prosta w wypełnieniu (zajmuje kilkanaście minut), możliwość wglądu do pytań w sekcji Treść pytań ankietowych.
 • Badanie jest przeprowadzane przez instytucję zewnętrzną, zajmująca się prowadzeniem badań w szkołach. Dzięki temu zapewnia uczniowi całkowitą anonimowość.
 • nie ma mozliwości sprawdzenia, który uczen udzielił jakich odpowiedzi.
 • Czas wypełnienia ankiety może być rożny dla różnych uczniów w zależności od tego z jakimi zachowaniami ryzykownymi mieli już do czynienia.
 • Ankieta zawiera znaczną liczbę pytań ale uczeń nie będzie odpowiadał na szczegółowe pytanie, gdy odpowie „nie” na pytanie otwierające np.: Czy kiedykolwiek piłes alkohol?
 • Istnieje możliwość wypełnienia ankiety na komputerze bądź smartfonie.
 • Wyniki ankiety są gromadzone i podliczane automatycznie.
 • Raport generowany jest automatycznie wraz z wynikami oraz wykresami dla szkoły.
Szkolny koordynator badań:
 • Zgłasza szkołę do badań poprzez stronę: – podstrona IRS dotycząca badań.
 • Podaje:

– dane do wystawienia faktury,

– przewidywany termin badania,

– liczbę klas na danym poziomie i łączną  liczbę uczniów badanych.

 • W celu usprawnienia kontaktu podaje kontakt e-mailowy i telefoniczny.
Przeprowadzenie badania :
 • Koordynator e-mailowo otrzymuje: fakturę oraz pdf z biletami, z adresem strony na której znajduje się ankieta on-line oraz indywidualny kod dostępu  dla każdego ucznia w ilości podanej wcześniej w zgłoszeniu szkoły,
 • drukuje bilety z indywidualnymi kodami dostępu, wycina je a następnie w czasie przeprowadzania badań rozdaje uczniom,
 • uczniowie wchodzą na stronę internetową podaną na bilecie z indywidualnym kodem dostępu a następnie wpisują hasło, (zrobić scrin przykładowego tokenu)
 • po wpisaniu hasła otwierają się pytania ankietowe,
 • po skończeniu odpowiedzi na pytania ankiety na monitorze pojawi się napis informujący o zakończeniu badania. Kliknięcie na niego powoduje, że ankieta zostaje wysłana do systemu informatycznego a indywidualny kod dostępu ucznia nie może być użyty ponownie,
 • po zakończeniu badań w całej placówce koordynator wysyła informację, że badanie zostało zakończone,
 • raport z badań w formacie pdf zostanie wygenerowany przez IRS i przesłany na adres e-milowy koordynatora.

Jeśli po badaniu, jakieś indywidualne hasła dostępu, pozostaną niewykorzystane, koordynator zobowiązany jest niezwłocznie je zniszczyć, uniemożliwiając osobom postronnym wykonanie ankiety, co może spowodować niemiarodajność wyników.